dzienksiazki.pl

dzienksiazki.pl

Rodzaje literackie

Rodzaje literackie

Rodzaje literackie

Istnieje cała masa rozmaitych rodzajów literackich, które poznawaliśmy już chociażby na etapie szkolnym. Warto wiedzieć, że na dzień dzisiejszy wyróżnia się dokładnie ten sam podział i specyficzną klasyfikację, która opiera się przede wszystkim na aspekcie wyszczególnienia rozlicznych typów właściwości i cech szczególnych omawianych rodzajów publikacji, jakie są dziś dostępne. W zakresie rodzajów literackich wyróżnia się podział na lirykę, epikę oraz dramat. Jest to specyficzna forma wypowiedzi, a także podział obejmuje konstruowanie utworu. W zakresie epiki natomiast mówi się przede wszystkim o specjalnych utworach, które wyróżniają się narracją. Jest to główna forma wypowiedzi, opierająca się na konstruowaniu danej fabuły w związku z obiektywnym odniesieniem do zjawisk, okoliczności czy też zdarzeń.

Warto wiedzieć również, że jest wyszczególniana liryka czyli grupa utworów, które odznaczają się zwłaszcza wierszowanym charakterem. W zasadzie chodzi w nich o to, aby przeżycia wewnętrzne zostały należycie wyeksponowane. Do tego dochodzą też wewnętrzne przekonania, doznania oraz uczucia. Jeszcze co innego to dramat. Uwzględnia ten rodzaj wszelkiego typu utwory, jakie mają być realizowane na dużej scenie. Mowa tu o teatrach, na których są one wystawiane.

Ponadto wyróżniają się także posiadaniem charakteru fabularnego. Podstawowym elementem staje się tu specyficzny dialog. Dodatkowo warto wspomnieć, że dramat to jest utwór, który zostaje przyrównany konkr maski medyczneetnie do tekstu lirycznego oraz tekstu epickiego. Jest to fragment sztuki teatralnej.


- autor artykułu