dzienksiazki.pl

dzienksiazki.pl

Pismiennictwo

Pismiennictwo

Pismiennictwo

Piśmiennictwem określa się kilka charakterystycznych rodzajów, typów literackich. Do nich zalicza się przede wszystkim literaturę faktu, literaturę popularnonaukową oraz literaturę piękną. Są one podstawami piśmiennictwa szeroko rozumianego, oczywiście mając dodatkowo rozliczne inne podkategorie. Dodatkowo nie zapominajmy także, że jako piśmiennictwo rozumie się wielorakie wypowiedzi, które zostały utrwalone na piśmie. To, jakie konkretnie one są i czego dotyczą wynika często ze związku z wielorakimi dziedzinami życia zarówno artystycznego, jak także i sfery społecznej. Na tejże podstawie wyszczególnia się natomiast kolejny, jeszcze inny podział oraz odrębną klasyfikację. Nie zapominajmy, że kiedy mowa o tychże elementach charakteryzowanego tu piśmiennictwa, to pojawiły się one już lata temu i na przestrzeni czasu uległy ogromnym przeobrażeniom.

Przyjrzyjmy się bliżej chociażby kryteriom typowym dla literatury pięknej. Otóż miały one zdaniem badaczy ulegać przekształceniom w zaledwie paru kolejnych epok literackich od momentu kiedy się pojawiły. Na tejże podstawie wyróżnia się specyficzną cechę polegającą w tym przypadku na uzależnieniu zakresu owej literatury pięknej od czynników, jakie dominowały konkretnie w określonej ściśle epoce historycznej. Warto wiedzieć natomiast, że jeżeli mowa na przykład o jednoznacznej definicji literatury pięknej, to ciężko byłoby ją ująć w jakichkolwiek wąskich granicach definicyjnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w jej obrębie występuje cała masa rozmaitych gatunków pogranicznych.

Próbując przybliżyć choć trochę zagadnienie literatury pięknej warto natomiast ująć w jej definicji, iż stanowi ona literaturę inaczej zwaną artystyczną. A zatem jest to taka kategoria tekstów, w jakich chodzi w głównej mierze o zaprezentowanie wszelkiego typu walorów estetycznych języka, w tym wartości estetycznej. Celem czytania literatury pięknej nie jest zabicie czasu, ale zwłaszcza zwrócenie uwagi na to, aby człowieka i jego duszę w jakiś sposób poruszyć, dać mu do myślenia, formować jest osobowość, rozwijać w nim empatię, wrażliwość, w tym wrażliwość na sztukę i kulturę, kształtować jego świat głębokich przeżyć.

http://www.plandeki.eu/plandeki-budowlane
- autor artykułu